A.H.F. (Armenian Hope Foundation) is een stichting zonder winstoogmerk, en áls er winst wordt gemaakt, wordt deze geïnvesteerd in ontwikkelingsprojecten in Armenië en Nederland.

A.H.F. geeft mensen en de gemeenschap waarin zij leven de kans om zelfstandig een toekomst op te bouwen en biedt praktischeoplossingen die passen binnen de lokale cultuur en van grote invloed zijn op lokale gemeenschappen.

A.H.F.
is een compacte organisatie met een groot bereik. Met korte lijnen tussen donateur en begunstigden werkt Armenian Hope Foundation efficiënt en effectief.

De Stichting A.H.F.  is een organisatie die projecten ondersteunt in derde wereld landen door het geven van financiële en praktische hulp. Deze hulp richt zich met name op projecten die verbetering willen brengen in de aandachtsgebieden:

  • Armoedebestrijding !
  • Beschikbaarheid van drinkwater en voeding !
  • Onderdak en leefomstandigheden !
  • Scholing en onderwijs en gezondheidszorg !

Daarnaast ondersteunen wij vrouwen die een klein bedrijfje willen opstarten d.m.v. een microkrediet. Deze vrouwen sparen de helft van het benodigde bedrag bij elkaar, waarna wij voor de andere helft zorgen. Ook begeleiden wij de vrouwen in het starten van het bedrijf en geven hen training in allerlei ‘business skills’.

Armenia

Doel van Stichting

Het doel van Armenian Hope Foundation is om de mensen in staat te stellen hun lot in eigen hand te nemen en zelf hun leefomstandigheden te verbeteren. We ondersteunen alleen projecten als de plaatselijke bevolking er zelf om vraagt en zij zelf zoveel mogelijk bijdraagt aan de uitvoering ervan.

De Armeense autoriteiten worden maximaal betrokken bij de uitvoering van de projecten. De stichting verzorgt de fondsenwerving in Nederland en het beheer en beschikbaar stellen van de gelden.

A.H.F. draait in Nederland uitsluitend op een team van vrijwilligers, dat samen met het bestuur vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert.

Vrijwilligers die zich inzetten voor onze stichting kunnen diverse werkzaamheden uitvoeren in de administratie van de gegevens,
het bijhouden van de website en het verkopen van sieraden en andere producten. Hierbij kunnen de vrijwilligers ervaring opdoen en werken aan persoonlijke doelstellingen.

Armenian war

A. Danelyan / Pogosyan:
CEO en oprichter Armenian Hope Foundation
Tel.: +316 44 44 45 15
Fax.: +31 26 382 45 10

Vardanian / Danelyan:
Penningmeester
Tel.: +31 626 53 28 28
Fax.: +31 26 382 45 10

N.Pogosyan:
Secretaris
Tel/Fax.: +31 26 382 45 10